Public
Authored by dichvulamvisadulichchauau

Có nhiều loại thủ tục xin visa Hàn Quốc

Thủ tục xin visa Hàn Quốc sẽ giúp bạn có được thị thực để thực hiện ý định đi du học, du lịch, làm việc, kết hôn hoặc định cư tại Hàn Quốc. Nếu bạn làm tốt thủ tục xin visa Hàn Quốc, bạn sẽ thuận tiện vào đất nước này.  Vậy làm thế nào để bạn làm một thủ tục tốt để xin visa vào Hàn Quốc?  Thủ tục để có được thị thực đến Hàn Quốc sẽ dễ dàng hơn khi bạn tham khảo bài viết của chúng tôi.

Xem thêm kinh nghiệm làm visa du lịch Hàn Quốc tại linkhay

Các loại thủ tục visa Hàn Quốc

Có nhiều loại thủ tục xin visa Hàn Quốc vì một thủ tục visa Hàn Quốc phù hợp sẽ được thực hiện tùy theo mục đích.  Ví dụ:

- Mục đích của du lịch sẽ là xin visa du lịch Hàn Quốc

- Mục đích của công việc là xin visa thương mại Hàn Quốc

- Mục đích du học là xin visa du học Hàn Quốc

- Mục đích của hôn nhân là xin visa kết hôn, mục đích thăm gia đình sẽ là thủ tục xin visa gia đình.

- Và nhiều mục tiêu như: tham gia hội nghị, chữa bệnh tại Hàn Quốc ....  tiếp theo là thủ tục xin visa phù hợp tại Hàn Quốc.   Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp hai loại dịch vụ: thủ tục Hàn Quốc xin visa du lịch và thủ tục Hàn Quốc để xin visa thương mại.

Thủ tục xin visa đi Hàn Quốc

Như đã đề cập ở trên, một mục đích khác là đơn xin, thủ tục xin visa đi Hàn Quốc là khác nhau.  Chỉ có 2 loại dịch vụ được triển khai, như thủ tục xin visa Hàn Quốc và thủ tục xin visa ở Hàn Quốc.  Do đó, chúng tôi chỉ giới thiệu một thủ tục để có được thị thực đến Hàn Quốc cho hai mục đích này.  Các trường hợp khác mà chúng tôi không chấp nhận xử lý.

Bạn có thể đọc thủ tục xin visa ở Hàn Quốc bằng cách sử dụng bài viết "Thủ tục xin visa mới nhất và thủ tục xin visa du lịch" qua trang web:

Nơi cấp và thủ tục xin visa ở Hàn Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam là cơ quan bảo vệ quyền lợi của người Hàn Quốc tại Việt Nam.  Nhưng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam là nơi cấp và xử lý, xử lý hồ sơ và xin visa vào Hàn Quốc.

Xem thêm thủ tục làm visa du lịch Hàn Quốc tại enetget

Ở Việt Nam có 2 nơi bạn có thể xin visa Hàn Quốc:

• Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội

- Adres: 7 piętro, budynek Charmvit, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi, Wietnam

- Điện thoại: 84-4-3771-0404

- Fax: 84-4-3831-6834)

• Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh

- Adres: 107 Street Nguyen Du, Ben Nghe Ward, Dystrykt 1, Ho Chi Minh City, Wietnam

- Điện thoại: 84- (0) 8-3824-3311, 84- (0) 8-3823-0251

- Fax: 84- (0) 8-3822-5750

Thời hạn của visa đến Hàn Quốc

Thời hạn của thị thực đến Hàn Quốc phụ thuộc vào loại thị thực với mục đích phù hợp.  Ví dụ:

- Thị thực thương mại Hàn Quốc có giá trị ba tháng một lần và bạn có thể ở lại Hàn Quốc tối đa 30 ngày.

- Một thị thực du lịch Hàn Quốc có giá trị 3 tháng một lần và bạn có thể ở lại Hàn Quốc tối đa 15 ngày.   Nếu bạn muốn ở lại lâu hơn, bạn phải rời đi và sau đó xin visa để nhập lại Hàn Quốc.

Thời gian xử lý hồ sơ và thủ tục xin visa tại Hàn Quốc

Sau khi gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong vòng 8 ngày làm việc, Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ trả lại kết quả.  Nhưng nếu tệp không chính xác, thời gian nhận kết quả có thể lâu hơn.  Do đó, hãy ghi nhớ thông tin trong hồ sơ trước khi gửi lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Xem thêm hồ sơ làm visa du lịch Hàn Quốc tại deviantart

Có thể hoàn thành các thủ tục xin visa vào Hàn Quốc 

có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các yếu tố nước ngoài.  Chúng tôi là chuyên gia trong việc xử lý các hình thức và thủ tục visa cho người nước ngoài vào Việt Nam và thị thực cho người nhập cư đến Campuchia, Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản và Myanmar. , Malaysia, Indonesia.  Chúng tôi có những nhân viên biết luật, hiểu quy trình của các cơ quan chủ quản.  Chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu xin visa Hàn Quốc cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để xin visa Hàn Quốc.  Chúng tôi rất vui được tư vấn miễn phí cho bạn và cung cấp cách hiệu quả nhất để đến đất nước nổi tiếng này, với Kimchi, Bulgogi, rượu Soju và Hanbok của phụ nữ.  Hãy cho chúng tôi cơ hội để đáp ứng nhu cầu của bạn, đồng thời giúp bạn phát triển một thiên đường mới trong tâm hồn.

Edited
51 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment