Public
Authored by Vạn Sự 💬

Ý nghĩa lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương

Ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn đặc biệt ở nước ta mà ai cũng biết. Ứng câu ca ‘Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba’, ngày giỗ tổ là ngày mà mọi con dân đất Việt đều hướng tới.

Lịch sử về ngày giỗ tổ Hùng Vương Như vậy, vì cái gì giỗ tổ lại là giỗ Vua Hùng và vì sao ngày lễ cúng Vua Hùng lại được coi là ngày giỗ tổ?

Sử sách có ghi, vào thời Hậu Lê vua Lê Thánh Tông và vua Lê Kính Tông đã sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, lựa chọn ngày 11 tháng 3 và ngày 12 tháng 3 âm lịch làm ngày lễ giỗ tổ Vua Hùng. Đến thời nhà Nguyễn vua Khải Định mới chính thức chọn ngày mùng 10 tháng ba làm ngày lễ giỗ tổ cả nước. Trước đó tuy đã có chọn ngày lễ cố định nhưng không có sắc lệnh tuyên bố cả nước, bởi vậy từ nhà Nguyễn bắt đầu lễ tế tổ Hùng Vương mới chính thức trở thành quốc lễ.

Trên đây là lịch sử tóm tắt về giỗ tổ Hùng Vương, muốn xem cụ thể cùng càng rõ ràng hơn thì mời xem bài Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Truyền thuyết về ngày giỗ tổ Phía trên là nguyên nhân ra đời của ngày giỗ tổ Hùng Vương. Trước khi ngày lễ ra đời, các triều vua trước Tiền Lê, Đinh, Lý, Trần cũng có sắc lễ tế nhỏ thờ trên đền Hùng Vương.

Nguyên nhân các triều Vua đều thờ Hùng Vương làm thánh tổ cũng vì theo truyền thuyết bia đá thề trên núi Nghĩa Lĩnh.

‘Nguyện có đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng, và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại; nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió giăng, búa dập.’

Theo truyền thuyết kể, bia đá này là do vua Thục Phán An Dương Vương lập sau khi được truyền ngôi. Khi ấy Thục Phán muốn đánh nước Lạc Việt, mà Hùng Vương thứ 18 chỉ có con gái không có con trai, đang định truyền ngôi cho con rể. Con rể khuyên Hùng Vương truyền ngôi cho Thục Phán, bởi đều là con cháu Bách Việt. Vua đồng ý, truyền ngôi. Thục Phán cảm động mà sinh lập lời thề như vậy.

Các triều đại vua sau đều tuân theo lời thề lấy Hùng Vương làm triều đại tổ, tự hào con cháu họ Hùng cũng thường niên tổ chức lễ cúng. Đến thời nhà Nguyễn, ngày lễ cúng riêng biến thành quốc lễ.

Ngoại trừ truyền thuyết trên còn có rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện khác xoay quanh ngày triều đại Hùng Vương và ngày giỗ tổ, nếu ai có yêu thích tìm hiểu có thể xem bài Những câu chuyện liên quan đến ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Ý nghĩa lịch sử trọng đại Ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam. Đây là ngày để người Việt thờ cúng tổ tiên, nhớ về cội nguồn, một truyền thống đã có từ lâu đời của dân tộc. Truyền thống thờ cúng tổ tiên từ xưa đã là tín ngưỡng của người Việt, hiện nay mất đi tính tín ngưỡng nhưng vẫn là hoạt động tâm linh quan trọng.

Ngày nay, hoạt động tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương chủ yếu là để thể hiện tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn và vui chơi giải trí.

Tục cúng lễ thường niên Hằng năm nước ta đều có tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ngày lễ giỗ tổ sẽ đi kèm với nhiều hoạt động bao gồm vui chơi giải trí và hoạt động dâng lễ.

Vui chơi giải trí có hoạt động ca múa diễn kịch, cuộc thi làm bánh chưng bánh dày… Những hoạt động này đều rất thú vị và thu hút du khách đến xem cùng tham gia. Hoạt động dâng lễ là hoạt động do người dân Phú Thọ và một số tỉnh khác cùng nhau tham gia, dâng lên bánh chưng bánh giày, mâm hoa quả cùng xôi và thịt gà.

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

Mxh: https://myspace.com/vansunet

Edited
16 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment