Public
Authored by Vạn Sự 💬

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 2018 – Quy trình tổ chức và sắp mâm lễ

Giỗ tổ Hùng Vương là một ngày lễ thường niên của nước ta. Hằng năm, ngày lễ này đều được tổ chức ở Phú Thọ và nhiều nơi khác với quy mô lớn, là ngày lễ vô cùng quan trọng. Về ngày lễ này có cả một câu chuyện lịch sử dài dòng khó mà kể hết, để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử ngày lễ này có thể xem bài Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương Tượng Hùng Vương - Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương

Tượng thờ Hùng Vương

Lịch sử ngày lễ tổ Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ lớn quan trong của nước ta. Từ ‘giỗ tổ’ đại biểu ý nghĩa ngày này chính là ngày giỗ tổ tiên của toàn bộ dân tộc Việt. Người Việt từ rất xưa đã có tập tục thờ cúng tổ tiên, đây là điểm văn hóa đặc trưng quan trọng, thờ cúng cùng tín ngưỡng người Việt.

Hùng Vương được tôn vinh là toàn bộ dân tộc Việt ‘tổ’ đều có bắt nguồn lịch sử.

Theo sách sử ghi lại, triều đại đầu tiên thống trị ở trên đất Viẹt chính là triều đại Hùng Vương. Cụ thể bao nhiêu đời Vua không có khảo cứu nhưng thường ghi 18 đời Vua Hùng tất cả. Hùng Vương chính là người có công khai hoang lập thổ, dựng lên nước nhà đầu tiên ở đất Việt Nam này.

Công lao của Hùng Vương được khắc ghi trên bia đá thề núi Nghĩa Lĩnh, do Thục Phán An Dương Vương lập, những đời sau đều nghe theo.

‘Nguyện có đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng, và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại; nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió giăng, búa dập.’

Còn một số câu chuyện khác liên quan đến ngày lễ giỗ tổ, nếu ai có nhu cầu hiểu biết có thể xem bài Những câu chuyện liên quan đến ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Nguyên nhân gọi là lễ ‘Giỗ tổ’ Từ ‘giỗ tổ’ là dùng để chỉ cúng lễ ngày giỗ tổ tiên, cũng là cúng tế ngày mất. Đây là truyền thống của người Việt từ xưa, có ý nghĩa vô cùng linh thiêng trang trọng. Mà đem giỗ tổ thành quốc lễ đại biểu coi trọng ngày giỗ tổ này chính là giỗ tổ tiên của cả quốc gia.

Như vậy Hùng Vương chính là tổ tiên của toàn bộ dân tộc Việt? Không phải như vậy, xưng hô giỗ tổ chỉ là một cách để tôn xưng dành cho triều đại đầu tiên, người có công dựng nước thời đầu và giữ nước cho con cháu sau này. Về phần ngày ‘giỗ’, cũng không phải là ngày giỗ mất của ai, mà chỉ là cách gọi khác cho sự tưởng nhớ.

Bởi vì sự kính trọng như vậy, ngày lễ này có ý nghĩa rất quan trọng với người dân Việt. Về ý nghĩa ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương có thể xem bài Ý nghĩa lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 2018 Chuẩn bị lễ Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm đều tổ chức và có quy cách lễ vật dâng lên lễ giống nhau. Năm 2018 này sử dụng lễ vật cũng không khác nhiều với mọi năm.

Tiêu chuẩn lễ vật theo quy định hàng năm nhất định phải có 18 bánh chưng và 18 bánh dày. Ngoại trừ hai loại lễ vật này ra thường quy còn có mâm ngũ quả, xôi, thịt gà trống thiến cùng thịt lợn đen. Phía sau là những lễ vật theo tiêu chuẩn hàng năm thường có, chỉ ở trong lễ rước ở Đền Hùng mới yêu cầu, những nơi khác tổ chức lễ cúng sẽ không cần yêu cầu cao như vậy.

Ngoại trừ lễ cúng theo yêu cầu quy định, còn sẽ thêm mâm lễ các loại bánh kẹo, oản, xôi thịt… Lễ cúng đều sẽ chọn đồ tốt nhất, năm nay 2018 mâm hoa quả chính là do tỉnh Cà Mau chuẩn bị hoa quả nam bộ và một số loại bánh như bánh ú, bánh tét…, xôi và gà Đông Tảo do tỉnh Hưng Yên dâng lên cùng mâm ngũ quả, bánh chưng bánh giày do người Phú Thọ chuẩn bị.

Quá trình dâng lễ Mâm lễ bánh chưng và bánh giày - Ngày giỗ tổ Hùng Vương 2018

Kiệu dâng lễ bánh chưng và bánh dày

Quá trình dâng lễ bao gồm chuẩn bị lễ, lên kiệu, rước kiệu và dâng lễ vật cung tiến Đền Hùng.

Chuẩn bị lễ là quy trình chuẩn bị lễ vật dâng lên tiến vua, lễ vật này cần chuẩn bị đầy đủ trước ngày lễ. Sau đó là đưa lễ vật lên kiệu rồi tiến hành rước kiệu. Tham gia rước kiệu lễ vật lên Đền Hùng năm nay có các xã, phường, thị trấn Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Vân Phú, Hy Cương (thành phố Việt Trì), Tiên Kiên, Hùng Sơn (huyện Lâm Thao).

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

Mxh: https://gab.ai/vansunet

16 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment