Public
Authored by Vạn Sự 💬

Mạng Thủy thích hợp và không thích hợp với màu gì

Theo thuyết Ngũ hành phong thủy, môi trường được tạo thành từ năm yếu tố chính là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa và Thổ. Những yếu tố này cấu thành tự nhiên đồng thời cũng nắm giữ vận mệnh con người, cùng Thiên Can và Địa Chi làm thành yếu tố dự báo vận mệnh tương lai cùng hạnh vận, vận khí con đường tương lai. Khác với Thiên Can và Địa Chi trời sinh mệnh định khó mà thay đổi, Ngũ hành cung mệnh năm yếu tố quan hệ tuy mật thiết khắt khe nhưng cũng chịu ảnh hưởng cân đối với nhau, bởi vậy có thể thông qua các biện pháp thích hợp để thay đổi. Dễ ảnh hưởng về vận Ngũ hành nhất đó là phong thủy bày trí và màu sắc, trong đó yếu tố màu sắc thường được người quan tâm hơn và dễ sử dụng, thay đổi, biến hóa hơn.

Hình ảnh có liên quan

Hành Thủy là một yếu tố trong Ngũ hành, ứng với cung mệnh là mệnh Thủy. Những màu gì có thể ảnh hưởng tới mệnh Thủy và mạng Thủy hợp màu gì cùng không hợp với màu gì?

Người mệnh Thủy

Trong năm yếu tố tự nhiên Ngũ hành, Thủy đại biểu cho sự dịu dàng. Những người mệnh Thủy thường ăn nói nhẹ nhàng, giỏi giao tiếp, tinh tế nhạy cảm và biết lắng nghe. Tuy nhiên, người mệnh Thủy một khi nổi giận thì vô cùng khủng khiếp, và cá tính của họ cũng khiến họ có vẻ mềm yếu, thường bỏ qua rất nhiều cơ hội.

image

Mỗi con người tính cách đều không hoàn mỹ, luôn có những khuyết điểm, bởi vậy họ mới cần sự hỗ trợ và góc bù từ những hành khác. Việc sử dụng màu sắc thích hợp ảnh hưởng tới người mệnh Thủy sẽ mang những tác động tích cực trợ giúp cho người mệnh Thủy, đền bù khuyết điểm và phát triển đi lên. Ngược lại, nếu lựa chọn màu sắc không thích hợp có thể tác động xấu làm trầm trọng thêm yếu điểm của mệnh Thủy dẫn đến kết quả không thể cứu vớt. Để có thể vận dụng màu sắc một cách thích hợp và chính xác ta cần hiểu rõ về nó.

Màu sắc của Ngũ hành và mệnh Thủy

Mỗi một hành trong Ngũ hành đều có màu sắc đại diện đặc trưng. Đại diện cho hành Kim là màu trắng, hành Thủy là màu đen, hành Mộc là màu xanh lá, hành Hỏa là màu đỏ và hành Thổ là màu vàng đất. Các màu sắc này cũng có thể ảnh hưởng tác động lên các hành cung mệnh khác theo quy tắc của Ngũ hành tính tương sinh và tương khắc, đây cũng là tính quyết định sự ảnh hưởng tốt, xấu, hợp hay không hợp của từng màu sắc đối với các hành mệnh.

Đối với người mệnh Thủy, hành Thủy có các mối quan hệ với hành khác là: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, như vậy những màu của các hành trên sẽ có ảnh hưởng với hành Thủy. Cụ thể như sau:

Màu tương hợp, tương sinh: Màu hợp nhất đối với mỗi cung mệnh luôn là màu đại biểu của chính cung mệnh đó, ở mệnh Thủy chính là màu đen và gam màu hệ xanh lam. Tuy nhiên, màu đen không chỉ là màu tương hợp cũng là màu tương sinh, bởi vì hành Thủy tính chất đặc biệt cũng đại biểu cho sinh mệnh cùng sinh sôi không ngừng, bởi vậy màu đen vừa là màu tương hợp vừa là màu tương sinh cùng với màu trắng của hành Kim đối với người mệnh Thủy. Đây là hai màu thích hợp nhất đối với người mệnh Thủy.

Màu tương khắc: Thổ khắc Thủy, màu vàng đất của hành Thổ sẽ ngăn trở sự phát triển và con đường phát đạt vốn không rộng lớn của người mệnh Thủy. Đây là màu tối kỵ, mệnh Thủy cực không thích hợp với màu của hành Thổ, người mệnh Thủy nên chú ý không sử dụng hệ màu của hành này.

Liên hệ: http://vansu.net Hoặc mail: lienhe@vansu.net Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: 01653529856

Edited
145 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment