Public
Authored by kunkavssf

Xử lý chất thải bằng Công nghệ biogas có lợi gì?

Hệ thống xử lý chất thải sinh học Biogas tính đến thời điểm hiện nay ko còn quá xa lạ đối với các nông trại chăn nuôi & gia đình có quy mô chăn nuôi gia súc tương đối lớn tại khu vực VN. Vậy việc xử lý chất thải bằng Công nghệ Biogas mang lại những lợi ích gì cho các bạn và cho môi trường? Trước khi bắt đầu áp dụng phương thức xử lý chất thải sinh học, các bạn cũng nên tham khảo sơ lược về nó để có được một quyết định tốt hơn.

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/ve-cong-nghe-dong-xu-ly

http://ecocycle.vn/xu-ly-chat-thai-cong-nghiep

Hệ thống xử lý chất thải sinh học Biogas làm việc ra sao?

Công nghệ xử lý chất thải sinh học nói chung đã có mặt và du nhập vào Việt Nam từ khoảng nửa thế kỷ trước đây nhưng mãi đến thời gian gần đây, Công nghệ Biogas mới thực sự được ứng dụng rộng rãi. Nếu lúc trước, Những hệ thống xư lý chất thải chỉ được ứng dụng tại các nông trại khá lớn thì tính tới thời điểm hiện tại, bạn có thể bắt gặp những công trình xử lý chất thải sinh học Biogas ở những hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ.

Biogas là Công nghệ xử lý chất thải sinh học bằng phương pháp cho lên men sinh học các hợp chất hữu cơ, chủ yếu là: phân gia súc, gia cầm, các loại chất thải phân hủy trong môi trường sống và chất thải trong quá trình hoạt động nông nghiệp. Sau khi tiến hành lên men và xúc tác, các chất này sẽ biến thành khí Metan CH4, giải phóng CO2 và Sulfua Hidro H2S.

Tác dụng của công trình xử lý chất thải sinh học Biogas trong chăn nuôi:

Người ta ứng dụng lượng khí được sản sinh ra trong Khi xử lý chất thải sinh học Biogas nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp năng lượng, nguyên nhiên liệu, phương tiện đi lại & coi đây như một nguồn nhiên liệu tương đối dồi dào, tiết kiệm tối đa mức chi phí. Từ 1 hầm ủ Biogas nếu hoàn thành quá trình sẽ có 2/3 là khí metan, 1/3 khí CO2, dự tính mức năng lượng có thể sẽ đạt đến 6000 calo/m3. Với số lượng năng lượng mà 1 m3 khí này đem lại sẽ đêm tới cho bạn khoảng hơn 1 lít cồn, 0,8 lít xăng, 0,6 lít dầu thô, 1,4 kg than hoặc 1,2 kWh điện năng. Với nguồn năng lượng đó, có thể thấy được chỉ với 1 hầm ủ khí Biogas, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm nhiều.

Với mức năng lượng có được từ Hệ thống sinh học Biogas, người ta đã áp dụng rất nhiều từ vùng nông thôn đến thành thị. Ở những vùng nông thôn, chúng thay cho nhiên liệu củi đốt, than và một số việc cần đến gas, chất đốt,… tiên tiến hơn 1 chút, có thể sử dụng chúng để chạy những thiết bị điện gia dụng và trang thiết bị nông nghiệp cần xăng, dầu,…

Sử dụng nhiên liệu sinh học k chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm mà điều đó còn được rất nhiều doanh nghiệp y tế, môi trường & chính phủ khuyến khích, hỗ trợ về giá do chúng có thể bảo vệ MT. Những khí thải khói bụi trong khi hoạt động máy móc sử dụng khí từ Biogas giúp cải thiện bầu ko khí, k gây nguy hại tới môi trường giống như các khí thải khác.

Hơn thế nữa, thông qua việc xử lý chất thải nông nghiệp, các khu xử lý Biogas có thể giúp người chăn nuôi, các nông trại nuôi gia súc, gia cầm không phải mất thêm ngân sách cho việc thu dọn, loại sạch chất thải xuất phát từ vật nuôi.

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Mong là những chia sẻ ở trên về lợi ich của phương pháp xử lý chất thải Biogas sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc và có hướng lựa chọn đúng đắn hơn.

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment