Public
Authored by dichvulamvisadulichchauau

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin visa Hàn Quốc

vừa qua, Hàn Quốc đã thay đổi chính sách cấp visa Multiple 10 năm và chính thức cấp visa Multiple 5 năm cho công dân tất cả các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó  Việt Nam. Vietnambooking giới thiệu đến bạn các đối tượng được cấp 2 mẫu visa này cũng như những giấy tờ giấy má cần chuẩn bị khi làm visa hàn quốc 5 năm, 10 năm.

1. Visa Multiple 5 năm (Loại visa đa dạng lần hiệu lực 5 năm)

Đây là chiếc thị thực nhập cảnh phổ thông lần mang thời hạn 5 năm, thời kì tạm cư tối đa mỗi lần nhập cảnh 30 ngày. ví dụ bạn được cấp visa ngày 01/05/2019, thời hạn visa sẽ từ 01/05/2019 đến 01/05/2024. Trong 5 năm này, bạn nhập cảnh Hàn Quốc khi nào cũng được, bao lăm lần cũng được nhưng mỗi lần nhập cảnh chỉ mang thời hạn đang ký tạm trú tối đa là 30 ngày

Kết quả hình ảnh cho hàn quốc site:vietnambooking.com/visa Đối tượng được cấp:

Đối tượng được cấp visa phổ thông lần mang hiệu lực 5 năm là các công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm cư tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. thủ tục xác minh là sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm cư

giấy má giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít ra 6 tháng, còn ít nhất hai trang trống

 • Đơn xin visa Hàn Quốc điền rất nhiều thông báochuyển vận dòng đơn TẠI ĐÂY

một ảnh hộ chiếu cỡ 3,5cm x 4,5cm, phông nền trắng, chụp trong 3 tháng gần nhất.

 • Chứng minh quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân: 01 bản gốc, 01 bản sao

 • Sổ hộ khẩu: 01 bản gốc và 01 bản dịch thuật công chứng tư pháp. yêu cầu thời kì đăng ký thường trú ít nhất 1 năm trở lên

sở hữu công dân ngoại tỉnh giấc cần sổ trợ thời trú: 01 bản gốc và 01 bản dịch thuật công chứng tư pháp. đề xuất thời kì đăng ký tạm trú từ một năm trở lên. không chấp thuận giấy công nhận đang ký tạm trú

hai. Visa Multiple 10 năm (Loại visa rộng rãi lần hiệu lực 10 năm)

Đây là chiếc thị thực nhập cảnh đa dạng lần  thời hạn 10 năm, thời kì lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh 90 ngày. ví dụ bạn được cấp visa ngày 01/05/2019, thời hạn visa của sẽ từ 01/05/2019 tới 01/05/2029. Trong 10 năm này, bạn nhập cảnh Hàn Quốc khi nào cũng được, bao lăm lần cũng được nhưng thời gian tạm cư của mỗi lần nhập cảnh tối đa là 90 ngày

Đối tượng được cấp:

Visa Hàn Quốc 10 năm được cấp cho các người khiến công việc chuyên môn hoặc sinh viên phải chăng nghiệp đại học ở nước ngoài muốn sang Hàn Quốc theo diện công việcthương nghiệpdu lịch nhưng chẳng hề là mục đích khiến việc

các người khiến công tác chuyên môn như bác sĩluật sư, kiểm toán viên, giáo sư, giảng viên, ...

 • Người mang bằng cấp trong khoảng thạc sĩ trở lên ở nước ngoài hoặc người  bằng cử nhân chuyên ngành đại học hệ huấn luyện 4 năm tại Hàn Quốc (bao gồm người đã phải chăng nghiệp)

 • Người đại diện pháp luật của tổ chứctổ chức cá nhân hay nhà nước (trường hợp của đơn vị đơn vị cá nhân phải sở hữu vốn điều lệ từ 5 tỷ WON (100 tỷ VND) trở lên

giấy tờ giấy má cần chuẩn bị:

 • Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít nhất 6 tháng, còn ít nhất hai trang trống

 • Đơn xin visa đi hàn quốc điền số đông thông tinchuyên chở mẫu đơn TẠI ĐÂY

một ảnh hộ chiếu cỡ 3,5cm x 4,5cm, phông nền trắng, chụp trong 3 tháng sắp nhất.

 • Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân: 01 bản gốc, 01 bản sao

tất nhiên giấy chứng thực, văn bằng… diễn đạt thuộc hàng ngũ đối tượng ưu tiên

 • Giáo sư, bác sĩluật sư, kiểm toán viên…: Giấy chứng thực chuyên môn, ngành gốc và bản dịch thuật

 • Giáo sư đại học (Giáo sư chủ nhiệm, phó giáo sư, trợ giảng): thủ tục chứng minh đang khiến việc bản gốc và bản dịch thuật

 • Người đại diện luật pháp của đơn vị nhà nước; doanh nghiệp tư nhân với vốn đầu tư 100 tỷ trở lên: Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc và bản dịch thuật

 • Cử nhân đại học 4 năm ở Hàn Quốc (bao gồm người đã thấp nghiệp) hoặc trình độ trên thạc sĩ ở nước ngoài: Bằng thấp nghiệp bản gốc và bản sao

mức giá xin visa cho 2 chiếc trên đều 80 USD và thời kì được cấp là 8 ngày khiến việc.

52 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment